Popis práce s aplikací Časová osa

Časová osa je interaktivní aplikace umožňující zobrazit časovou souvztažnost důležitých událostí světového, republikového a regionálního měřítka. Změny na obrazovce vyvolává najetí myši na "senzitivní oblast", souhrnné informace do okénka lze získat kliknutím myši na určitém místě.

Pokud myš najede na číselné označení století (1200, 1300, ..., 1900) na levé či pravé straně časové osy, zobrazí se v blocích textu po stranách okna prohlížeče seznam všech událostí, které se staly v tomto století. Události světového a republikového měřítka se zobrazují na levé straně (události ve světě a v Čechách jsou barevně odlišeny), události z Českokrumlovska jsou zobrazeny napravo.

Po kliknutí myší na století se otevře samostatné okénko obsahující seznam událostí, které se v příslušném století staly. Seznam je opět členěn do dvou kategorií - Čechy a svět, Českokrumlovsko. Popisované okénko je vidět na Obr. 1.

Pokud myš přejede do popisných polí časové osy - České panovnické rody, Období, Šlechtické rody na panství Rožmberk, Šlechtické rody na panství Český Krumlov, vyhodnotí se poloha myši a jsou zobrazeny patřičné informace včetně seznamu tou dobou žijících osobností z regionu Český Krumlov (viz Obr. 1).

Obr. 1 - Kurzor myši je uvnitř popisných polí časové osy, zobrazeno okno se seznamem událostí pro 13. st.
Obr. 1 - Kurzor myši je uvnitř popisných polí časové osy, zobrazeno okno se seznamem událostí pro 13. st.

Najede-li myš na na jednotlivé roky vyznačené v šedém pruhu Časové osy, zobrazí se po stranách události, které v daném roce proběhly. Pokud myš klikne na šedém pruhu Časové osy, otevře se okénko s výpisem událostí pro daný rok. Obě události jsou zachyceny na Obr. 2.

Pod časovou osou je umístěn odkaz Kompletní seznam událostí. Po vyvolání tohoto hyperlinku zobrazí systém samostatné okénko se seznamem všech událostí zahrnutých do časové osy.

Obr. 2 - Kurzor myši je na roce 1968, vpravo zobrazeno okno se seznamem událostí roku 1968, vlevo je kompletní seznam událostí zachycených na časové ose
Obr. 2 - Kurzor myši je na roce 1968, vpravo zobrazeno okno se seznamem událostí roku 1968,
vlevo je kompletní seznam událostí zachycených na časové ose

ZPĚT