Lokální správci Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov

Úspěšně se daří realizovat projekt "lokálních správců" OIS. Snažíme se vybudovat tým pracovníků z různých míst okresu Český Krumlov, kteří napomáhají v práci Aktualizačního střediska přímo z místa svého bydliště či pracoviště. Další směry rozvoje OIS vycházejí díky lokálním správcům přímo z individuálních potřeb obcí a měst našeho okresu. Nejlépe se daří obsluhovat mikroregion Podkletí (www.podkleti.ois.cz), nicméně stále se zvyšuje kvalita i množství odvedené práce z dalších míst okresu Český Krumlov. V současné době pracují v rámci týmu OIS tito lokální správci :

Mgr. Jan Kříž Brloh, Holubov, Křemže, Nová Ves, Zlatá Koruna, mikroregion Podkletí
InfocentrumKaplice
Ing. Vladimír Jantač   Velešín
Matouš VoldřichČerná v Pošumaví, mikroregion Lipensko
Jiří BláhaVětřní
Libuše SemeckáKájov

Práce lokálních správců probíhá v několika úrovních. Někteří pouze informují o tom, čemu by se mělo Aktualizační středisko OIS věnovat, další již poskytují data pro aktualizaci v digitální podobě a někteří mají přímo přístup k datům na serveru, sami provádí jejich správu a sami vytvářejí stránky OIS. Ti představují nejvýznamnější ulehčení práce Aktualizačního střediska a jejich doposud odvedená práce je obdivuhodná. Například informace týkající se mikroregionu Podkletí představují o více než 1.700 normostran textu a 900 fotografií.

V rámci aktualizací prováděných lokálními správci jsou realizovány "digitální veřejné desky" pro tyto obce : Brloh, Černá v Pošumaví, Holubov, Kaplice, Křemže, Nová Ves, Větřní, Zlatá Koruna

Další významnou aktivitou lokálních správců je tvorba internetových verzí místních zpravodajů. Tímto způsobem jsou obecní zpravodaje k dispozici celému světu a počty přístupů na tyto stránky a reakce čtenářů svědčí o tom, že tomu tak není zbytečně. Na Internetu je možno číst tyto zpravodaje:

Českokrumlovský zpravodaj(42 čísel )
Frymburský zpravodaj(26 čísel )
Holubovský zpravodaj(102 čísel )
Kaplický zpravodaj(63 čísel )
Kájovský zpravodaj(23 čísel )
Křemežský zpravodaj(115 čísel )
Velešínský zpravodaj(51 čísel )
Zpravodaj obce Brloh(20 čísel )
Zpravodaj obce Černá v Pošumaví   (17 čísel )
Zpravodaj obce Větřní(24 čísel )

Z těchto lokálních zpravodajů vzniká virtuální zpravodaj regionu Český Krumlov, který je dostupný na adrese http://zpravodaj.ckrumlov.cz.

 

ZPĚT

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 9. dubna 2002 : TOPlist 0