Městské divadlo v Českém Krumlově
 
Historie městského divadla    Adresa, kontakty, vstupenky    Předplatné K
Program pro tento měsíc    Program pro příští měsíc    Představení pro děti a mládež   
Sály a prostory - pronájmy    Ostatní služby    Ubytování Výstava 10 let městského divadla v Českém Krumlově

Stručně o nové divadelní budově
 Městské divadlo v Českém Krumlově, celkový pohled, foto: Lubor Mrázek
 
Současná budova divadla v Horní ulici byla otevřena po dlouhodobé rekonstrukci v červnu roku 1993. Městské divadlo navazuje na dlouhou a bohatou divadelní tradici v Českém Krumlově. Již v 17. století bylo jako součást jezuitské koleje v Horní ulici (dnes hotel Růže Český Krumlov) zbudováno dřevěné divadlo, které se v sedmdesátých letech přestěhovalo do budovy Horní č. p. 153. Divadlo zde setrvalo až do roku 1971, kdy se objekt stal součástí rekonstruovaného hotelu Růže a divadelní sál byl zrušen. Divadelní život se přestěhoval na prozatímní scény, a tak téměř po čtvrtině století divadlo získalo vlastní budovu. Zahajovacím představením byla hra Johna Steinbecka „O myších a lidech" v podání pražského divadla Pod Palmovkou, 22.června 1993.

Městské divadlo Český Krumlov, obecně prospěšná společnost
Poslání obecně prospěšné společnosti

Obecně prospěšná společnost Městské divadlo Český Krumlov byla založena v roce 1996. Zřizovatelem společnosti je Město Český Krumlov.

Městské divadlo Český Krumlov, historické foto Městské divadlo Český Krumlov, historické foto

Základního účelu zřízení, hlavní činností uskutečňovanou ve prospěch obyvatel města a jeho návštěvníků dosahuje zejména těmito činnostmi :

Správní rada stanovila následující doplňkové služby :

Obecně prospěšná společnost může v souladu se zákonem spolupracovat při plnění svého poslání s orgány státní správy, samosprávy i jinými právnickými a fyzickými osobami včetně zahraničních a mezinárodních.

Městské divadlo je spolupořadatelem významných městských akcí - Slavností pětilisté růže, Svatováclavských slavností, Českokrumlovského adventu, Krumlovské prima sezony, slavností volné tvorby a dalších aktivit ve městě.

Divadelní soubory
Při Městském divadle pracuje ochotnický soubor Českokrumlovská ochotnická scéna.

Ubytování :
Levné ubytování v nově zřízeném pensionku v podkroví divadla. V bezprostřední blízkosti je též soukromé parkoviště a divadelní kavárna s terasou s nejkrásnějším pohledem na Český Krumlov.

Další informace :
Kultura a společnost ve městě Český Krumlov
Výtvarníci města Český Krumlov
Galerie ve městě Český Krumlov
Ubytování - Městské divadlo v Českém Krumlově

Náš zahraniční partner
Zahraniční partner Městského divadla v Českém Krumlově© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung