Český Krumlov navštívila 7. dubna 2000
první tajemnice velvyslanectví
Francouzské republiky, paní Caroline Vinot

Za účasti první tajemnice velvyslanectví Francouzské republiky, paní Caroline Vinot proběhlo 7. dubna 2000 v 10:00 hod. zahájení další části projektu "1000 dní pro Evropu" věnované Francii. Toto zahájení proběhlo v salonku Hotelu Růže, Horní č. p. 155, Český Krumlov.

První tajemnice velvyslanectví Francouzské republiky - paní Caroline Vinot

Úvodní řeč na téma "Vztahy České republiky a Francie v průběhu dějin" přednesla paní Caroline Vinot. Soustředila se nejen na dějinné aspekty, ale stěžejní část jejího vystoupení byla věnována současnosti a budoucnosti vztahů našich zemí. Celou akci vhodně doplnilo vystoupení souboru Krumlovští pištci.

Vystoupení souboru Krumlovští pištci   Ředitel Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově představuje projket průsečíků evropských dějin

Vprůběhu více než hodinového setkání, které proběhlou ve velmi přátelské atmosféře vystoupili oficiální představitelé města a okresu (starosta města Český Krumlov, pan Antonín Princ a přednosta Okresního úřadu Český Krumlov, JUDr. František Mikeš.

První tajemnice velvyslanectví Francouzské republiky - paní Caroline Vinot ve společnosti starosty města Český Krumlov Antonína Prince a přednosty Okresního úřadu JUDr. Františka Mikeše

Představitelé kulturních a vzdělávacích organizací potom popsali akce, kterým se jejich zařízení připojují k měsíci věnovanému poznávání Francie. Pro akci "1000 dní pro Evropu", společného projektu kulturních zařízení, středních škol, neziskových organizací a Unie svobody regionu Český Krumlov představuje tato událost další krok ke splnění hlavního cíle, seznámení veřejnosti se vzájemnými vztahy mezi našimi státy v minulosti i současnosti

Ředitelka českokrumlovského gymnázia - Mgr. Jana Cipínová představuje akce pořádané gymnáziem   Celkový pohled na účastníky setkání s první tajemnicí velvyslanectví Francouzské republiky, paní Caroline Vinot

Další informace :
Městská knihovna v Českém Krumlově
Okresní vlastivědné muzeum v Českém Krumlově
Gymnázium Český Krumlov
Dům dětí a mládeže Český Krumlov
Městské divadlo v Českém Krumlově
1000 dnů pro Evropu


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 21. června 2001 : TOPlist 0