Kámen a písek a.s., logo Kámen a písek
Těžba a zpracování kamene
 

Adresa :
Linecká 277
381 01 Český Krumlov

IČO :
42396158

DIČ : Bankovní spojení :
082-42396158HVB BANK Czech Republic a. s., č.ú. 310101-018/2700

Telefon :
generální ředitel   +420 380 711 424
ústředna +420 380 712 713
finanční ředitel +420 380 711 101
ředitel prodeje +420 380 711 306
výrobní ředitel +420 380 702 132
technický ředitel +420 380 711 744
dílny +420 380 711 394
  Kámen a písek spol. s r.o. , kamenolom

E-mail :
kap@kamen-ck.cz

 

WWW :
http://www.kamen-ck.cz

Fax :
Č. Krumlov +420 380 711 875
sklad Domoradice +420 380 711 295
ústřední dílny +420 380 726 481

 

Provozovny :

Zrcadlová Huť :Plešovice :
expedice +420 380 739 118 expedice +420 380 743 139
vedoucí +420 380 739 282 vedoucí +420 380 743 216
E-mail : z.hut@kamen-ck.cz   plesovice@kamen-ck.cz

Kobylí Hora :Krty :
expedice +420 388 318 741 expedice +420 383 398 422
vedoucí +420 380 312 035 vedoucí +420 383 399 132
E-mail : kohora@kamen-ck.cz   krty@kamen-ck.cz

Ševětín :
expedice +420 387 901 222
vedoucí +420 387 901 223
E-mail sevetin@kamen-ck.cz

 

Historie podniku Kámen a písek, spol. s r.o. sahá daleko před druhou světovou válku. Od roku 1964 je možno hovořit o současné struktuře výroby a soustředění lomů: Plešovice, Zrcadlová Huť, Kobylí Hora, Ševětín, Krty. Po roce 1990 byl vytvořen státní podnik Kamenolomy Český Krumlov. Z tohoto podniku vznikla naše společnost privatizací.

Kámen a písek spol. s r.o. , kamenolom

Jsme tradiční a zároveň největší výrobce drceného kameniva v Jihočeském kraji. Díky neustálým investicím do modernizace technologie výroby a silné orientaci na zákazníka a na uspokojování jeho potřeb jsme se stali jednou z vůdčích společností ve svém oboru v celé České Republice.

Na trh dodáváme kompletní sortiment drceného kameniva v nejvyšší jakosti, a to jak do obalovaných asfaltových směsí, tak i do betonu, pro výrobu betonových prefabrikátů, kamenivo pro kolejová lože, pro konstrukční a spodní stavby vozovek, na lesní a nezpevněné cesty, kamenivo pro obsypy plynovodů a vodovodů, zimní posypy komunikací a rovněž i pobřežní zpevňovací kámen pro vodní stavby.

Všechny naše výrobky máme řádně certifikovány dle českých norem a určité produkty i dle norem DIN a ÖN. Naši zákazníci mohou tak své výrobky - především prefabrikáty - dodávat i na zahraniční trh.

Od roku 1998 jsme držiteli certifikátu systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9002: 1995

Velký důraz klademe na ekologické programy. Rekultivujeme vytěžené prostory a zabraňujeme prašnosti pomocí odsávání a mlžení, omezujeme hlučnost našich provozů budováním protihlukových bariér. Do těchto programů vkládáme ročně nemalou část našich investičních prostředků a viditelně tak zmírňujeme negativní dopady naší těžby na životní prostředí a život obyvatel.

Kámen a písek spol. s r.o. , kamenolom

Společnost dbá i o celkový rozvoj města Český Krumlov a věnovala sponzorské prostředky na veřejně prospěšné akce města v celkové hodnotě 192.000,- Kč. Městskému úřadu 20.000,- Kč, nemocnici 2.000,- Kč, Nadaci Barokního divadla 50.000,- Kč každý rok, Ekofilmu 40.000,- Kč, na sportovní akce 40.000,- Kč a na humanitární pomoc 40.000,- Kč.

KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o. - základní kámen Vaší stavby.

 

Další informace :
Seznam podniků a firem ve městě Český Krumlov
Seznam podniků a firem v regionu Český Krumlov

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung