Rejstřík autorů Oficiálního informačního systému Český Krumlov

Jméno Činnost Adresa bydliště telefon/fax domů e-mail
Adresa pracoviště telefon/fax práce
Anderle Jiří historie - Vyšší Brod Hrudkov 41, 782 83 Vyšší Brod    
Elektrárna Lipno +420 380 746 336, +420 380 746 621
Avramov Tomáš překlad AJ Kabáty 4, Jílové u Prahy    
   
ing. Beleš Petr současnost Rybniční, Český Krumlov +420 380 716 269  
Okresní úřad Český Krumlov, Plešivec 268, 381 01 Český Krumlov +420 380 764 502, fax: +420 380 764 816
Bac. Belcher Bryce překlad AJ Šumavská 506, 381 01 Český Krumlov +420 380 726 661 bryce@ck.ipex.cz
Bryce Belcher, Mother Tongue English Services  
Bezchlebová Dagmar překlad NJ Urbinská 185, 381 01 Český Krumlov   info@ckrumlov.cz
Infocentrum, Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov +420 380 711 183
Ing. Bláha Jiří historie Jana Žižky 340, 588 56 Telč   archiss.telc
@jitel.cz
Památkový ústav Brno, pracoviště Telč, MÚ Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč  
PhDr. Bloch Jiří objekty Parkán 104, 381 01 Český Krumlov  
Arteco - B. M. s. r. o. , Dlouhá 92, 381 01 Český Krumlov +420 380 711 681
Braunová Helena legendy Latrán 67, 381 01 Český Krumlov +420 380 714 694  
   
Břicháček Josef historie - sport Kostelní 167, 381 01 Český Krumlov +420 380 714 193  
   
Ing. Bürger Petr technika Plešivec 387/II, 381 01 Český Krumlov +420 380 712 520  
JIP - Jihočeské papírny a.s., 382 11 Větřní +420 380 732 006-9
Doc. Dr. Bůžek Václav historie - raný novověk Kaplická 257, 381 01 Český Krumlov +420 380 714 978  
Historický ústav Jihočeské univerzity, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice +420 387 773 069, +420 387 773 068
PaedDr. Bůžková Hana historie - raný novověk Kaplická 257, 381 01 Český Krumlov +420 380 714 978  
SUPŠ Sv. Anežky České, Tavírna114, 381 01 Český Krumlov +420 380 711 417
Codl Václav historie - městské brány Vyšný 100 381 01 Český Krumlov +420 380 765 202  
   
Černý Jiří historie - divadlo Lidická 46,370 01 České Budějovice  
   
Černý Roman současnost - myslivost      
Okresní úřad Český Krumlov, Plešivec 268, 381 01 Český Krumlov +420 380 764 454 fax: +420 380 764 817
Činčala Robert historie - středověké hrady a tvrze Plešivec 384, 381 01 Český Krumlov    
  +420 380 711 694
Mgr. Václav Dolanskýpříroda  dolansky@gymck.cz
Gymnázium, Chvalšinská 112
381 01 Český Krumlov
+420 380 711 171
PhDr. Davidová Eva CSc. romská problematika Parkán 113, 381 01 Český Krumlov +420 380 716 369  
   
Bc. Domin Jiří technika Železniční 191, 381 01 Český Krumlov +420 380 714 831 dominj@ipex.cz
Evropské informační centrum Jihočeské univerzity, Horní 155, 381 01 Český Krumlov +420 380 713 075 fax: +420 380 713 075
Eliášek Radek zpracování Hřbitovní 322, 381 01 Český Krumlov    
Unios Tourist Service, Zámek 57, 381 01 Český Krumlov +420 380 712 219, +420 380 712 423
Mgr. Ernée Michal archeologie     ernee@arup.cas.cz
Archeologický ústav AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1  
Flaška Jan digitalizace Družstevní 4, 370 06 České Budějovice +420 387 423 314  
   
Mgr. Flašková Zdena organizační management Dolní Třebonín 160, 382 01 Dolní Třebonín +420 602 166 686 flaskova@ckrf.ckrumlov.cz
Českokrumlovský rozvojový fond spol. s. r. o, Masná č. p. 131, 381 01 Český Krumlov +420 380 704 628 fax: +420 380 704 619
Mgr. Flašková Zdeňka korektury ČJ Družstevní 4, 370 06 České Budějovice +420 387 423 314 flaskova@pf.jcu.cz
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice +420 387 773 034
ThDr. Franz Richard korektury NJ Na svahu 251, 381 01 Český Krumlov +420 380 712 644  
   
Mgr. Grulich Josef historická demografie Třeboň    
Historický ústav Jihočeské univerzity, Jeronýmova 10, 371 15 +420 384 722 726
Gribbin Paul korektury AJ Větrná 72, 370 01 České Budějovice +420 385 344 231 paulGribbin
@yahoo.com
Repin s. r. o., Husova 63, 370 05 České Budějovice
Mgr. Hajná Milena historie A.Kříže 18, 370 06 České Budějovice +420 387 410 630 castle@ck.ipex.cz
Státní hrad a zámek Český Krumlov, Zámek 59, 381 01 Český Krumlov +420 380 704 711 fax: +420 380 704 710
Hála Miroslav doprava Nové Domovy 381 01 Český Krumlov +420 380 764 111  
Okresní úřad Český Krumlov, Plešivec 268, 381 01 Český Krumlov +420 380 764 550
Mgr. Hansová Jarmila historie - církev Holubov 153, 382 03 Holubov +420 380 741 344  
Okresní úřad Český Krumlov, Plešivec 268, 381 01 Český Krumlov +420 380 764 550
Havířová Mirka překlad AJ Branišovská 52, 370 05 České Budějovice +420 385 347 071  
   
Havlová Mája historie - umění      
Státní památkový ústav, Senovážné náměstí 6, 370 01 České Budějovice +420 387 312 140
Hejtmanek Jessica překlad AJ   +420 602 490 899  
   
Hejtmánková Linda zpracování Vyšný 104, 381 01 Český Krumlov +420 380 712 338  
Penzion TILLIA, Křížová 82, 381 01 Český Krumlov  
Mgr. Holakovský Milan objekty      
Českokrumlovské listy, Zámek 57, 381 01 Český Krumlov +420 380 711 561, +420 380 711 161
PhDr. Honys Vít historie - umění      
Státní památkový ústav, Senovážné náměstí 6, 370 01 České Budějovice +420 387 312 140
PhDr. Horyna Martin historie - hudba     horyna@cbvk.cz
Státní vědecká knihovna, Lidická 1, 370 01 České Budějovice fax: +420 387 316 806
Hrdý František historie - tvrze, hrádky Plešivec 381 01 Český Krumlov    
Okresní úřad Český Krumlov, Plešivec 268, 381 01 Český Krumlov +420 380 764 504 fax: +420 380 764 816
Hrubý Petr historie - tvrze, hrádky Plešivec 381 01 Český Krumlov    
Okresní úřad Český Krumlov, Plešivec 268, 381 01 Český Krumlov +420 380 764 504 fax: +420 380 764 816
Ing. Chamra Svatoslav geologie     CHAMRA
@fsv.cvut.cz
Stavební fakulta ČVUT, katedra geotechniky, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 +420 224 354 550
ing. Chytilíková Jarmila současnost Plešivec, 381 01 Český Krumlov    
Okresní úřad Český Krumlov, Plešivec 268, 381 01 Český Krumlov +420 380 764 513 fax: +420 380 764 816
Mgr. Jakab Martin historie - kultura Do vrchu 375, 381 01 Český Krumlov +420 380 717 232  
Okresní vlastivědné muzeum, Horní 152, 381 01 Český Krumlov +420 380 711 674
Jakabová Dagmar přepisy Do vrchu 375, 381 01 Český Krumlov +420 380 717 232  
   
Bc. Jaško Petr digitalizace Obrataň 184, 394 12 +420 565 441 016 obratan@post.cz
   
Mgr. Jelínek Petr historie - muzejnictví Urbinská 155, 381 01 Český Krumlov  
Okresní vlastivědné muzeum, Horní 152, 381 01 Český Krumlov +420 380 711 674
Jelínková Helena historie - literatura Urbinská 155, 381 01 Český Krumlov  
Městská knihovna Čeký Krumlov, Horní 155, 381 01 Český Krumlov +420 380 716 385
Jiřičková Marie firmy      
Městský úřad Český Krumlov, živnostenský úřad, Široká ul. 381 01 Český Krumlov +420 380 711 942
Joachimsthalová Ludmila zpracování Na vyhlídce 361, 381 01 Český Krumlov +420 602 430 139  
   
Ing. Kiprý Jiří fundraising Čelakovského 20, 307 07 České Budějovice   castle@ck.ipex.cz
Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov, Zámek 59, 381 01 Český Krumlov +420 380 711 298 fax: +420 380 711 298
Klimešová Radka překlad AJ Kabáty 4, Jílové u Prahy  
   
Mgr. Kneiflová Karolína zpracování Němče 13, 382 11 Větřní +420 380 732 276 castle@ck.ipex.cz
Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov, Zámek 59, 381 01 Český Krumlov +420 380 711 298 fax: +420 380 711 298
Kočnar Jan historie - alchymie Parkán 113, 381 01 Český Krumlov    
   
Mgr. Urbanová Markéta historie, překlady NJ Šeříková 189, 381 01 Český Krumlov   mark.urbanova@tiscali.cz
Gymnázium Český Krumlov, Chvalšinská 381 01 Český Krumlov +420 380 711 171, +420 380 711 709
Kos Petr zpracování      
Státní hrad a zámek Český Krumlov, Zámek 59, 381 01 Český Krumlov +420 380 704 711 fax: +420 380 704 710
Kos Petr digitalizace     kosik@ipex.cz
Ipex a. s. , Široká 37, 370 01 České Budějovice  
Mgr. Král Pavel historie - raný novověk Větřní 101, 382 11 +420 380 732 610  
SUPŠ Sv. Anežky České, Tavírna 109, 381 01 Český Krumlov +420 380 711 417
Ing. Krejčí Martin technika Kaplická ul. 381 01 Český Krumlov martin.krejci
@mu.ckrumlov.cz
Městský úřad Český Krumlov, Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov +420 380 766 111
Křížová Olga historie - studny Nad Schody 283, 381 01 Český Krumlov   olga_k@post.cz
   
Křováková Kateřina zpracování 382 22 Hořice na Šumavě 94 +420 380 737 351  
   
Mgr. Kubáková Eva překlady NJ Plešivec, 381 01 Český Krumlov    
   
Kubíková Anna historie - Český Krumlov a region      
Státní oblastní archiv, pobočka Český Krumlov, pošt. schr. 67, 381 01 Č. Krumlov +420 380 711 872 fax: +420 380 711 872
Ing. Kučera Tomáš digitalizace 382 79 Frymburk 73 +420 602 942 961 Tomas.Kucera@
lipnonet.cz
   
Bc. Kult David digitalizace      
   
Mgr. Kusová Jana překlady NJ      
PF JU,
katedra germanistiky, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
+420 387 773 223
Lažová Radka zpracování Urbinská 182, 381 01 Český Krumlov   info@ckrumlov.cz
Infocentrum, Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov +420 380 711 183
Laža Robert současnost - rozvoj lokality Urbinská 182, 381 01 Český Krumlov    
   
Lochmann Jan region Za nádražím 208, 381 01 Český Krumlov +420 380 715 313  
Okresní úřad Český Krumlov, Plešivec 268, 381 01 Český Krumlov +420 380 764 512 fax: +420 380 764 816
Ing. Lukšan Josef historie - těžba Urbinská 140, 381 01 Český Krumlov +420 380 726 049  
Grafitový důl, Chvalšinská 381 01 Český Krumlov  
Macek Ondřej historie, zpracování Libická 11, 130 00 Praha 3   castle@ck.ipex.cz
Státní hrad a zámek Český Krumlov, Zámek 59, 381 01 Český Krumlov +420 380 704 711, +420 380 711 298 fax: +420 380 704 710, +420 380 711 298
Mašková Věra historie - Český Krumlov a region      
Státní okresní archiv, Plešivec 268, 381 01 Český Krumlov +420 380 764 111
JUDr. Mikeš František organizační management Plešivec 352, 381 01 Český Krumlov    
Okresní úřad Český Krumlov, Plešivec 268, 381 01 Český Krumlov +420 380 764 111 fax: +420 380 764 812
PhDr. Minářová Jolande historie - cechy Chabičovice    
Státní okresní archiv, Plešivec 268, 381 01 Český Krumlov +420 380 764 703
Mgr. Mrázek Lubor technická realizace projektu Dolní Třebonín 160, 382 01 Dolní Třebonín +420 777 348 148 mrazek@ipex.cz
Ipex a. s. , Široká 37, 370 01 České Budějovice +420 386 357 594
PhDr. Müller Jan historie - Český Krumlov Plešivec 362/II, 381 01 Český Krumlov +420 380 728 813  
SUPŠ Sv. Anežky České, Tavírna 109, 381 01 Český Krumlov +420 380 711 417
JUDr. Navrátil Jan region Kájov    
Okresní úřad Český Krumlov, Plešivec 268, 381 01 Český Krumlov +420 380 764 201 fax: +420 380 764 812
Ing. Neumann Jiří historie - lesnictví a myslivost Chvalšinská 229, 381 01 Český Krumlov +420 380 715 304  
   
Bc. Novák Tomáš software Otavská 25, 370 05 České Budějovice +420 385 522 156 novak@ipex.cz
   
Nováková Marie kroniky Českého Krumlova Horní 150, 381 01 Český Krumlov +420 380 715 358  
   
Mgr. Nováková Lenka region Český Krumlov Pod Vyhlídkou 200, 381 01 Český Krumlov +420 380 712 274  
Okresní úřad Český Krumlov, Plešivec 268, 381 01 Český Krumlov +420 380 764 502 fax: +420 380 764 816
Ing. Olšan Jiří historie - zahrady Zámek 59, 381 01 Český Krumlov +420 380 711 642  
Státní hrad a zámek Český Krumlov, Zámek 59, 381 01 Český Krumlov +420 380 704 711 fax: +420 380 704 710
Okleštková Markéta zpracování Křenov 94, 382 21 Kájov +420 380 731 304  
   
Doc. Ing. Patera Adolf CSc. současnost     patera
@fsv.cvut.cz
Stavební fakulta ČVUT, katedra hydrotechniky, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 +420 224 354 614
Mgr. Pavelec Petr současnost - obnova památek      
Státní památkový ústav, Senovážné náměstí 6, 370 01 České Budějovice +420 387 312 140
Pavlíková Hana zpracování Nové Spolí +420 380 711 674  
Okresní vlastivědné muzeum, Horní 152, 381 01 Český Krumlov  
Ing. Pouzar Ladislav fotografie, scénář Chvalšinská 231, 381 01 Český Krumlov   pouzar
@ck.ipex.cz
Q SUN foto, Chvalšinská 231, 381 01 Český Krumlov +420 602 408 877
Princ Antonín organizační management Vyšný 40, 381 01 Český Krumlov +420 380 716 644, +420 602 357 356 Antonin.Princ
@seznam.cz
   
Prokopec Josef fotografie Parkán 105, 381 01 Český Krumlov +420 380 714 400  
   
Mgr. Prokopová Zdeňka historie - církev Průběžná 5, 370 04 České Budějovice    
Státní památkový ústav, Senovážné náměstí 6, 370 01 České Budějovice +420 387 312 140
PhDr. Radimská Jitka Dr. historie - knihovna Kájov 125, 382 21 Kájov +420 380 731 221  
Katedra francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice +420 386 357 122, fax: +420 387 312 194
Ing. Reitinger Miroslav organizační management Široká 77, 381 01 Český Krumlov +420 602 270 483  
Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o., Masná 131, 381 01 Český Krumlov +420 380 711 429, +420 380 711 245, +420 380 711 896
Sárová Dagmar firmy      
Okresní živnostenský úřad, Plešivec 268, 381 01 Český Krumlov +420 380 764 407
RNDr. Schröfel Jan geologie     schrofel
@fsv.cvut.cz
Stavební fakulta ČVUT, katedra geotechniky, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 +420 224 354 541, +420 224 354 557
Schusser František historie 382 76 Loučovice +420 380 748 060  
   
Schwarzová Jaroslava zpracování Plešivec, Strmá 182, 381 01 Český Krumlov +420 380 728 697  
   
Slavík Ivan historie      
Okresní vlastivědné muzeum, Horní 152, 381 01 Český Krumlov +420 380 711 674
Ing. Slavíková Kateřina objekty Plešivecká 124, 381 01 Český Krumlov    
Městský úřad Český Krumlov, Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov +420 380 766 111
PhDr. Slavko Pavel organizační management Zámek 59, 381 01 Český Krumlov +420 380 704 711 castle@ck.ipex.cz
Státní hrad a zámek Český Krumlov, Zámek 59, 381 01 Český Krumlov +420 380 704 711 fax: +420 380 704 710
PhDr. Stejskal Aleš historie - Český Krumlov a region České Budějovice +420 602 480 551  
Státní oblastní archiv, pobočka Český Krumlov, pošt. schránka 67, 381 01 Český Krumlov +420 380 711 872 fax: +420 380 711 872
Ak. Arch. Storm Vojtěch architektura      
Dlouhá 21, 370 01 České Budějovice +420 387 411 648
Strašrybková Alena překlady NJ Hořice na Šumavě    
Gymnázium Český Krumlov, Chvalšinská 381 01 Český Krumlov +420 380 711 171, +420 380 711 709
Studená Andrea korektury NJ Nové Domovy 332, 381 01 Český Krumlov +420 380 726 027, +420 380 711 360  
   
Ing. Stuchlá Helena region 382 11 Větřní +420 380 732 818  
Okresní úřad Český Krumlov, Plešivec 268, 381 01 Český Krumlov +420 380 764 212 fax: +420 380 764 812
Ing. Sváček Libor fotografie 381 01 Český Krumlov +420 380 713 200, +420 602 428 001box1@fotosvacek.cz
 +420 380 711 597
Mgr. Šeda Oldřich historie - pivovarnictví Neplachova 18, 370 04 České Budějovice +420 387 316 420  
  +420 387 708 260
Ing. Šembera Libor mapy      
Paret 2, s. r. o. +420 353 231 184, +420 353 222 402, fax: +420 353 222 402
MUDr. Šerák Martin objekty Hrudkov 49, 382 73 Vyšší Brod +420 380 713 134  
   
Šimeček Vladimír fotografie Sídliště 508, 382 32 Velešín    
   
Škarvada Jiří objekty Rooseweltova 29, 381 01 Český Krumlov +420 380 711 980  
Fa. Mikeš, Kájovská 381 01 Český Krumlov  
Šmejkalová Eva zpracování Kaplice 382 41    
Infocentrum, Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov +420 380 711 183
Ing. Šnejd Daniel objekty Plešivec 238, 381 01 Český Krumlov +420 380 728 506  
Státní hrad a zámek Český Krumlov, Zámek 59, 381 01 Český Krumlov +420 380 704 711 fax: +420 380 704 710
Mgr. Špinar Jindřich historie - písemnictví Klášter Zlatá Koruna 382 02   jindrich.spinar@cbox.cz
Státní vědecká knihovna v Českých Budějovicích, pobočka klášter Zlatá Koruna 1, 382 02 +420 380 743 126 fax: +420 380 743 126
Šrámek Otto překlady AJ Křížová 442, 381 01 Český Krumlov +420 380 714 402  
   
Mgr. Štěpánová Eva zpracování Havraní 517, 381 01 Český Krumlov +420 380 712 673 eic@ck.ipex.cz
Evropské informační centrum Jihočeské univerzity, Horní 155, 381 01 Český Krumlov +420 380 713 075 fax: +420 380 713 075
Šubrt Michal současnost Plešivec, 381 01 Český Krumlov    
OkÚ Český Krumlov, Plešivec 268, referát dopravy +420 380 764 553 fax: +420 380 764 814
Švadlenková Jarmila zpracování Srubec 66, 370 06 České Budějovice    
   
Urban Jakub historie - architektura Šeříková 189, 381 01 Čeký Krumlov    
SUPŠ Sv. Anežky České, Tavírna 109, 381 01 Český Krumlov  
Ing. Vacková Zdeňka zpracování      
Městský úřad Český Krumlov, Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov +420 380 766 111
Valnoha Petr zpracování Černá v Pošumaví 105, 328 23 +420 380 744 146  
student  
Valnohová Pavla zpracování Černá v Pošumaví 105, 328 23 +420 380 744 146 eic@ck.ipex.cz
Evropské informační centrum Jihočeské univerzity, Horní 155, 381 01 Český Krumlov +420 380 713 075 fax: +420 380 713 075
Mgr. Veselá Jana region Rooseveltova, 381 01 Český Krumlov +420 380 712 848  
Okresní úřad Český Krumlov, Plešivec 268, 381 01 Český Krumlov +420 380 746 517 fax: +420 380 764 816
Mgr. Veselý Jiří historie - region Český Krumlov      
Státní okresní archiv, Plešivec 268, 381 01 Český Krumlov +420 380 764 703
Voldřich Matouš digitalizace 328 23 Černá v Pošumaví +420 380 711 351, +420 602 262 482  
   
Ing. Vondrouš Jan organizační management Horská 333, 381 01 Český Krumlov +420 602 447 333  
   
Vozábal Jan objekty Plešivecká 124, 381 01 Český Krumlov    
Městské divadlo Český Krumlov, Horní 2, 381 01 Český Krumlov +420 380 711 775, +420 380 711 200, +420 380 711 841
Ing. Vrba Pavel region - příroda Plešivec 288, 381 01 Český Krumlov +420 380 728 855  
Okresní úřad Český Krumlov, Plešivec 268, 381 01 Český Krumlov +420 380 764 456
Wimmerová Daniela historie, současnost - knihovny     wimmerova
@knih-ck.cz
Městská knihovna Čeký Krumlov, Horní 155, 381 01 Český Krumlov +420 380 716 385
prom. hist. Záloha Jiří historie - Český Krumlov a region Třída Míru 95, 38101 Český Krumlov +420 380 714 359  
Státní oblastní archiv, pobočka Český Krumlov, pošt. schránka 67, 381 01 Český Krumlov +420 380 711 872 fax: +420 380 711 872
Zunt Vladimír současnost      
Městský úřad Český Krumlov, Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov +420 380 766 111
Zwiefelhofer Antonín historie - divadlo Urbinská 182, 381 01 Český Krumlov +420 380 726 265  
   

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung