Neviditelný Neff na Slavnostním setkání u příležitosti 1. roku existence on-line verze Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov

 
U příležitosti


1. výročí fungování
Oficiálního informačního systému
regionu Český Krumlov
na Internetu

 
pořádali

SDRUŽENÍ OFICIÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU REGIONU ČESKÝ KRUMLOV
ve složení: Město Český Krumlov, Okresní úřad Český Krumlov, Státní hrad a zámek Český Krumlov, Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov, Evropské informační centrum, Českokrumlovský rozvojový fond, s.r.o., firma Q SUN foto, Město Kaplice

a správce informačního systému - firma IPEX, s.r.o.

Vystoupení Ondřeje Neffa na Slavnostním setkání u příležitosti 1. roku existence on-line verze Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov

slavnostní setkání, kterého se zúčastnil také pan Ondřej Neff, vydavatel denníku Neviditelný pes.

Slavnostní setkání u příležitosti 1. roku existence on-line verze Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov

Setkání proběhlo ve středu 23.6.1999 v prostorách Prelatury v objektu Horní č. p. 155.

Vystoupení Zdeny Flaškové na Slavnostním setkání u příležitosti 1. roku existence on-line verze Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov

V průběhu večera vystoupili : starosta města Český Krumlov - pan Antonín Princ, předsedkyně řídící rady Sdružení Ofciálního informačního systému regionu Český Krumlov - Zdena Flašková, za firmu Ipex a. s.. Lubor Mrázek, zástupce Okresního úřadu v Českém Krumlově - pan Jan Navrátil. Delší přednáškou přispěl ke zdaru večera pan Ondřej Neff. Pohovořil na téma současnosti a budoucnosti Internetu, jakožto média nejen pro výměnu informací, ale i jako účinného nástroje pro komerční aktivity. Závěr večera patřil diskusi, kterou vedl Pavel Slavko a symbolickému přípitku.

Vystoupení Ondřeje Neffa na Slavnostním setkání u příležitosti 1. roku existence on-line verze Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 25. června 1999 : TOPlist 0